Jedná se o produkty používané především ve slévárnách gravitačního lití do kovových forem a ve slévárnách nízkotlakého lití.Jedná se o šlichty,které se nanáší na povrch kovových forem a svými izolačními nebo polo-vodivými nebo vodivými vlastnostmi vedle ochrany a separace kovu od povrchu formy napomáhají zabíhavosti a usměrněnému tuhnutí odlitku ve formě a tím mají významný vliv na výslednou kvalitu odlitku,včetně kvality povrchu.

V nabídce jsou zahrnuty i další ochranné nátěry,maziva,mazadla a separátory technologicky potřebné ve výše uvedených slévárnách. V nabídce jsou zahrnuta i různá maziva ve formě pasty nebo mazacích tyčinek,s grafitem nebo bez obsahu grafitu,také samotný "suchý" grafit ve formě spreje,atd.Tento typ maziv je vhodný pro mazání raznic a dalšího nářadí používaného pro tváření hliníku a slitin hliníku za tepla.Vzhledem k jejich universálnosti jsou použitelné i v jiných sektorech průmyslové výroby.


Izolační a vodivé nátěry pro gravitační a nízkotlaké lití Al a slitin Al do kovových forem
Nátěry pro gravitační lití slitin Cu do kovových forem
Mazadla raznic pro tváření Al a slitin Al za tepla