„Neustálé zlepšování vnitřní organizace společnosti a zdokonalování služeb ve vztahu k zákazníkům v rámci Integrovaného systému dle norem ISO 9001 a ISO 14001 ve společnosti. Dodržování právních předpisů týkajících se životního prostředí, maximální snaha o snížení zátěže životního prostředí způsobené lidskou činností, a tím vznikajících ekologických zátěží, produkce odpadů ukládaných na skládkách, znečišťování ovzduší,…“

                                                               Kredo pracovníků společnosti BIO-GEO-EKO,spol. s r.o.

 Certifikát_QEMS_BIO-GEO-EKO