Naše aktivity jsou přehledně popsány ve třech základních oblastech: V první sekci je obsažena naše nabídka dodávek spotřebního materiálu, typu mazadel, separátorů, tavidel, tryskacích broků, apod., dále nářadí a drobného příslušenství. Vše je vhodné především pro technologie lití a tváření za tepla neželezných kovů a pro kování všech typů kujných slitin, ale v některých případech jsou nabízené produkty vhodné i pro jiné sektory průmyslové výroby. V druhé sekci jsou popsány naše ekologické aktivity. Jedná se o sanace kontaminovaných zemin a o čistotu ovzduší - dodávky filtrů, praček plynu, bio-filtrů a dalších příslušenství a systémů schopných vyčistit vzduch kontaminovaný činností v jakémkoliv sektoru průmyslové výroby, úpravy odpadů, apod. Ve třetí sekci je popsána naše nabídka automatizovaných licích pracovišť neželezných kovů v rámci obchodního zastoupení renomovaných zahraničních výrobců.

Pokud Vás cokoliv z výše uvedeného zaujalo, vstupte, prosím, naše stránky jsou Vám k dispozici....

 Slévárny  Ekologie  Licí stroje a periferie

Produkty pro slévarny, kovárny a další

oblasti průmyslu

Sanace kontaminovaných zemin, čistota ovzduší -  

- průmyslové filtry

Tlakové licí stroje, licí stroje, automatizace