Naše aktivity jsou přehledně popsány ve třech základních oblastech: V první sekci je obsažena naše nabídka dodávek spotřebního materiálu, typu mazadel, separátorů, tavidel, tryskacích broků, apod., dále nářadí a drobného příslušenství. Vše je vhodné především pro technologie lití a tváření za tepla neželezných kovů a pro kování všech typů kujných slitin, ale v některých případech jsou nabízené produkty vhodné i pro jiné sektory průmyslové výroby. V druhé sekci jsou popsány naše ekologické aktivity. Jedná se o sanace kontaminovaných zemin a o čistotu ovzduší - dodávky filtrů, praček plynu, bio-filtrů a dalších příslušenství a systémů schopných vyčistit vzduch kontaminovaný činností v jakémkoliv sektoru průmyslové výroby, úpravy odpadů, apod. Ve třetí sekci je popsána naše nabídka automatizovaných licích pracovišť neželezných kovů v rámci obchodního zastoupení renomovaných zahraničních výrobců.

Pokud Vás cokoliv z výše uvedeného zaujalo, vstupte, prosím, naše stránky jsou Vám k dispozici....

 slevarny en edited  ekologie en  lici stroje en edited

Products for foundries, forges and other

sectors of industrial production

Soil decontamination, industrial equipment for air treatment

Die casting machines, casting machines, automatization