logo ecochimica

 

Účinné uhlíkové filtry,pytlové filtry,chemické pračky plynu,bio-filtry,spalovny,atd., originální konstrukce od firmy Ecochimica , schopné vyčistit vzduch kontaminovaný jakýmkoliv zdrojem znečištění (viz základní sektory původu znečištění vzduchu ).Dle konkrétního typu znečištění,obsahu a koncentrace znečišťujících látek,požadovaným limitním hodnotám po vyčištění,potřebného výkonu / průtočného množství vzduchu,atd., je vybrán optimální typ filtru nebo optimální systém odpovídajících filtrů garantující dosažení a udržení požadovaných podlimitních hodnot znečištění.

V případě požadavku je možno zajistit i komplexní nabídku a dodávku,včetně vzduchotechniky.

 

filtry praky plynu VTW ikona

filtry praky plynu TW ikona

filtry praky plynu HR3 ikona

filtry praky vzduchu QC ikona

filtry-biofiltry-BIO-COMP ikona

filtry-spalovny-CR ikona

filtry such FM ikona

filtry such FC ikona

 

Sektory původu znečištění vzduchu

Základní typy filtrů a praček plynu